Rozdělování a spojování souborů (head, tail, split, cat, cut, paste)


[head] [tail] [cat] [split] [cut] [paste]


nahoru

Příkaz head [-l | -c] [-n počet] [soubory ...]

přepínače:

příklady:

$ head -n 10 pokus
vypíše prvních 10 řádků souboru pokus
$ head -cn 15 pokus
vypíše prvních 15 bytů souboru pokus


nahoru

Příkaz tail [+|-počet] [-l | -c] [-f] [soubor]

přepínače:

příklady:

$ tail -l9 pokus
vypíše posledních 9 řádků souboru pokus
$ tail -c +10 pokus
vypíše od 10-ho bytu dál soubor pokus
$ tail -fn 1 logfile
vypíše poslední řádek souboru logfile a neukončí se


nahoru

Příkaz cat [-nrsv] [soubory ...]

přepínače:

příklady:

$ cat /dev/null > pokus
vytvoří nový prázdný soubor
$ cat -nr pokus
vypíše soubor pokus s očíslovanými řádky a místo několika volných řádek zobrazí jednu
$ cat pokus1 pokus2 > pokus
spoj soubory pokus1 a pokus2 do souboru pokus


nahoru

Příkaz split [-l počet_řádek | -b počet_bytů] [-a délka_koncovky] [soubor] [jméno]

přepínače:

příklady:

$ split -l 10 soubor
rozdělí soubor po 10-ti řádcích na soubory xaa, xab ...
$ split -a 5 -b 1500k pokus pok.
rozdělí soubor pokus na soubory po 1500kB ve tvaru pok.aaaaa, pok.aaaab ...


nahoru

Příkaz cut [-b rozsah | -f rozsah] [-d oddělovač] [soubory ...]

přepínače:

rozsahy:

příklady:

$ cut -b 1-15,20-30 pokus
vypíše sloupce souboru pokus první až 15-tý a 20-tý až 30-tý
$ cut -f1 -d \ pokus
vypíše řádky souboru pokus do první mezery


nahoru

Příkaz paste [-d oddělovač] [soubory]

přepínače:

příklady:

$ paste pokus1 pokus2
vypíše na obrazovku spojené řádky souborů pokus1 a pokus2 oddělené tabelátorem
$ paste -d - pokus1 pokus2 > pokus
vypíše do souboru pokus řádky souborů pokus1 a pokus2 oddělené pomlčkou


23. 3. 2003
[lacinb1] [doc > zip]