Distribuované systémy


[Úloha 1 - TCP] [Úloha 1 - UDP] [Úloha 2] [Úloha 3]


nahoru

Úloha 1 - TCP

Přenos souboru pomocí sockets přes TCP. Napsáno v Javě.

Syntaxe:

java Snd <jménoSouboru> <adresa>
java Rcv


nahoru

Úloha 1 - UDP

Přenos souboru pomocí sockets přes UDP. Napsáno v Javě.

Syntaxe:

java Snd <jménoSouboru> <adresa>
java Rcv


nahoru

Úloha 2

Přenos souboru pomocí sockets přes UDP. Zabezpečený přenos pomocí okénkového protokolu. Napsáno v Javě.

Není to úplně ono - je to skákající okénko, ne klouzající.

Syntaxe:

java Snd <jménoSouboru> <adresa> <ztráty[%]> <duplikace[%]> <přehození[%]>
java Rcv <jménoSouboru> <ztráty[%]> <duplikace[%]> <přehození[%]>


nahoru

Úloha 3

Algoritmus "Večeřící Filosofové" komunikujících přes Java-RMI. Napsáno v Javě. No, to není vůbec ono. Uvedeno jen pro úplnost a jako zajímavost. Skoro jsem to neodevzdal, ale odevzdal jsem jako semsetrálku z Javy.


[Úloha 1 - TCP] [Úloha 1 - UDP] [Úloha 2] [Úloha 3] [nahoru]