Referát z předmětu Architektura počítačových systémů (36APS)

MOTOROLA MC88110 - SUPERSKALÁRNÍ ŘADIČ

Vypracovali (ročník/studijní skupina): Tomáš Janeček (3/40), Bedřich Lacina (3/42)
Cvičení: Středa 16:15 - 17:45
Školní rok:2002/2003
Datum vypracování: 8. 3. 2003

Plný text referátu

Tento referát zabalený v zipu


Úvod

Procesor MC88110 je druhým reprezentantem RISCových procesorů rodiny 8800. MC88110 je symetrický superskalární procesor schopný zpracovávat 2 instrukce v jednom hodinovém cyklu bez speciálních omezení na typ těchto instrukcí. Instrukce jsou prováděny paralelně některou z několika výkonných jednotek - procesor automaticky zajišťuje (bez asistence softwaru) správné pořadí ukládání výsledků instrukcí i v případě, že některá instrukce je dokončena mimo pořadí v programu.

Díky těmto vlastnostem dosahuje MC88110 nejvyšší možné efektivity a prostupnosti architektury RISCových procesorů z rodiny 8800.

Procesor MC88110 je typickým RISCovým procesorem využívající techniky:

  • superkalární symetrický řadič
  • harvardská architektura
  • proudové zpracování instrukcí (pipeline)
  • rozpoznávání datových závislostí (scoreboarding)
  • dřívějšího předání výsledku (feed forwarding)
  • asynchronní provádění L/S instrukcí
  • zpožděné podmíněné skoky (delayded branching)
  • statická predikce skoku (static branch prediction)

Plný text referátu

Závěr

Zpracování úlohy formou samostatné práce (referátu) je výhodné, protože umožňuje prostudovat danou problematiku do daleko větší hloubky než při konvenční formě cvičení.
Úloha nám umožnila seznámit se s typickým reprezentantem architektury RISCových procesorů. Tyto znalosti budou nepochybně přínosné během dalšího studia nejen předmětu Architektura počítačových systémů.